• Wybory Zarządu TP I SLO

      Uprzejmie zawiadamiam o możliwości zgłaszania kandydatów
      na członków Zarządu TP I SLO

      W związku z upływem kadencji Zarządu Towarzystwa Przyjaciół I SLO, będącego organem prowadzącym naszej szkoły zawiadamiam o możliwości zgłaszania członków na kandydatów do Zarządu, których wybór odbędzie się na Walnym Zebraniu w czerwcu br.

      Każda szkoła Zespołu posiada jednego przedstawiciela w Zarządzie.

      Walne Zebranie zaplanowane jest na 11 czerwca 2024 roku, dokładna informacja zostanie obwieszczona w późniejszym terminie.

      Spośród zgłoszonych kandydatów Członkowie Towarzystwa podczas Walnego Zebrania wybiorą jednego kandydata z listy zgłoszonej przez szkołę.

      Zgłoszeń należy dokonywać w formie pisemnej do sekretariatu szkoły, do zgłoszenia należy dołączyć pisemną zgodę kandydata.

      Termin zgłoszeń upływa 10 czerwca 2024 roku.

     • 1,5% podatku

      Szanowni Państwo!
      Serdecznie dziękujemy za wszystkie środki z 1,5% podatku za rok 2022.

      Organem prowadzącym naszą szkołę jest Towarzystwo Przyjaciół I SLO - organizacja pożytku publicznego działająca w dziedzinie edukacji.

      Wszystkich tych, którzy zechcieliby przekazać 1,5% podatku na rzecz Towarzystwa Przyjaciół I SLO gorąco do tego zachęcamy.

      W deklaracji PIT prosimy wpisać:

      Numer KRS: 0000024016 (PIT-36 poz. 325; PIT-37 poz. 137),
      Cel szczegółowy: BSP Terytorium Kawalerii (PIT-36 poz. 327; PIT-37 poz. 139).

       

      Przekazane przez Państwa środki przeznaczymy na dalszy rozwój naszego terytorium.

      Dziękujemy!

     • Wakacje

      Godziny pracy sekretariatu w okresie wakacyjnym:

      23 czerwca- 06 lipca 2023 – 7:30- 15:30

      07 lipca 2026- sekretariat zamknięty

      10-13 lipca 2023- 7:30-15:30

      14 lipca- 18 sierpnia- sekretariat zamknięty

      21 sierpnia- 01 września – 7:30- 15:30

     • Tydzień Jedności z Ukrainą

      Jako społeczność Bednarskiej Szkoły Podstawowej – Kawalerii włączamy się w akcję Tydzień Jedności z Ukrainą zaproponowaną przez mamę uczennicy z klasy IA.Poniżej zamieszczamy wiadomość jaką kieruje do nas Pani Joanna, która koordynuję zbiórkę i organizuje transport zebranych darów.Z góry dziękujemy za okazane wsparcie.

  • Bednarska Szkoła Podstawowa
   Terytorium Kawalerii
   ul. Kawalerii 5 00-468 Warszawa

   tel. 22 418 36 00 (po godz. 16:00 wew. 4 - ochrona)
   tel kom. 789 021 125