• Wsparcie rozwoju szkoły

  • Drodzy Rodzice i Przyjaciele naszej szkoły!

   Składam gorące podziękowania za Państwa wsparcie działalności naszej szkoły i jej rozwój.

   Dzięki środkom, które od Państwa otrzymaliśmy, w formie 1,5% podatku dochodowego i darowizn, nasza szkoła rozwija się i zmienia dla dobra naszych uczniów i uczennic.

   Tylko w przeciągu ostatnich dwóch lat udało nam się zakupić:

   • instrumenty muzyczne, aby każdy mógł aktywnie włączyć się w lekcje muzyki,
   • lektury do biblioteki, aby w duchu eko korzystać przez wiele lat z tych samych książek,
   • pomoce dydaktyczne, aby nauka tabliczki mnożenia była łatwa i przyjemna,
   • monitory interaktywne, aby urozmaićić lekcje,
   • sprzęt do nagrywania video i audio, aby każdy mógł rozwijać swoje pasje,
   • scenę, aby wyeksponować talenty,
   • oświetlenie sceniczne, aby podświetlić wysiłek włożony w przygotowywane szkolne przedstawienia,
   • niezbędny sprzęt do naszej pracowni kulinarnej, aby rozwijając kulinarne pasje w czystej i bezpiecznej przestrzeni.

   A ponadto stworzyliśmy miejsce, na które czekaliśmy wiele lat... bibliotekę. I powitaliśmy ją z najwyższymi honorami szkolnym musicalem, który zapierał dech w piersi, bawił i wzruszał.

   To wszstyko dzięki Państwa pomocy. Będziemy działać dalej i będziemy wdzięczni za wsparcie naszej szkoły raz jeszcze.

   Z pozdrowieniami
   Tomasz Szczerba
   dyrektor BSP Terytorium Kawalerii

    

    

    • 1,5% podatku

    • Szanowni Państwo!
     Serdecznie dziękujemy za wszystkie środki z 1,5% podatku za rok 2022.

     Organem prowadzącym naszą szkołę jest Towarzystwo Przyjaciół I SLO - organizacja pożytku publicznego działająca w dziedzinie edukacji.

     Wszystkich tych, którzy zechcieliby przekazać 1,5% podatku na rzecz Towarzystwa Przyjaciół I SLO gorąco do tego zachęcamy.

     W deklaracji PIT prosimy wpisać:

     Numer KRS: 0000024016 (PIT-36 poz. 325; PIT-37 poz. 137),
     Cel szczegółowy: BSP Terytorium Kawalerii (PIT-36 poz. 327; PIT-37 poz. 139).

      

     Przekazane przez Państwa środki przeznaczymy na dalszy rozwój naszego terytorium.

     Dziękujemy!

      

    • Darowizna

    • Rozwój i działalność naszej szkoły można wesprzeć wpłacając darowiznę.

      

     Na jakie konto mogę wpłacić darowiznę?

     Numer konta: 56 1240 1037 1111 0010 0849 4901
     Towarzystwo Przyjaciół I SLO, ul. Raszyńska 22, 02-026 Warszawa
     W tytule: BSP Kawalerii

      

     Czy wpłaconą darowiznę mogę odliczyć od podatku?

     Tak, Towarzystwo Przyjaciół I SLO jest organizacją pożytku publicznego i działa w obszarze edukacji, a więc zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych taką darowiznę można odliczyć od dochodu. Darowizna zostanie przeznaczona na realizację celów statutowych Towarzystwa.

      

     Jak dokonać takiego odliczenia?

     Kwota, jaką odliczamy nie może być wyższa niż 6% naszego dochodu.

     Podczas wypełniania PIT, na formularzu powinniśmy wskazać kwotę przekazanej darowizny, kwotę odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego.

      

     Jak udokumentować wpłatę darowizny? 

     W przypadku darowizny pieniężnej wystarczającym potwierdzeniem będzie dowód wpłaty (np. potwierdzenie przelewu z naszego konta bankowego na rachunek obdarowanego).

      

      

       

 • Bednarska Szkoła Podstawowa
  Terytorium Kawalerii
  ul. Kawalerii 5 00-468 Warszawa

  tel. 22 418 36 00 (po godz. 16:00 wew. 4 - ochrona)
  tel kom. 789 021 125