• Organ prowadzący

   • Organem prowadzącym naszą szkołę jest Towarzystwo Przyjaciół I SLO

    Towarzystwo powstało w 1989 r. Jego celem było wówczas prowadzenie I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego – pierwszej w Polsce niezależnej (niepublicznej) szkoły realizującej autorski program dydaktyczno-wychowawczy. Został on oparty na założeniach nowoczesnej pedagogiki polegającej na odejściu od encyklopedycznego przekazywania wiedzy i autorytarnego sposobu wychowania młodzieży na rzecz rozwijania umiejętności samodzielnego, krytycznego myślenia oraz budowania demokratycznej i egalitarnej społeczności szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności obywatelskiej, społecznej aktywności, otwartości na potrzeby innych oraz wobec różnorodności.

    Idee wychowawcze I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego zostały sformułowane pod koniec pierwszego roku istnienia szkoły przez społeczność wszystkich stanów: uczniowskiego, nauczycielskiego i rodzicielskiego.

    Z czasem Towarzystwo Przyjaciół I SLO powołało do życia kolejne szkoły, tworząc tym samym Zespół Szkół „Bednarska”.

    Działalność Towarzystwa Przyjaciół I SLO reguluje jego statut statut.

    Strona internetowa TP I SLO

     

    Członkostwo w TP I SLO

    Członkiem zwyczajnym Towarzystwa Przyjaciół I SLO może być rodzic (opiekun prawny) ucznia lub absolwenta, pracownik i absolwent szkoły.

    Zapraszamy Państwa do członkowstwa w Towarzystwie Przyjaciół I SLO.

    Deklarację zapisu można złożyć w sekretariacie szkoły.

 • Bednarska Szkoła Podstawowa
  Terytorium Kawalerii
  ul. Kawalerii 5 00-468 Warszawa

  tel. 22 418 36 00 (po godz. 16:00 wew. 4 - ochrona)
  tel kom. 789 021 125