• Opłaty

   • Opłata za szkołę

    Nauka w naszej szkole jest płatna.

    Obecnie miesięczne czesne wynosi 1850 zł (płatne przez 12 miesięcy w roku).

    Wnoszenie opłat za szkołę uregulowane jest w dokumencie Procedura opłat i windykacji i stanowi ona swoistą umowę wiążącą rodziców i szkołę.

     

    Zmiana wysokości opłat

    Zgodnie z decyzją Zarządu Towarzystwa Przyjaciół I SLO od lipca 2024 czesne w BSP Terytorium Kawalerii wynosić będzie 2100 złotych miesięcznie.

    Dla obecnych uczniów szkoły do końca sierpnia 2024 obowiązuje czesne w wysokości 1850 zł.

     

    Zasady wnoszenia opłat

    Roczne czesne za szkołę płatne jest w dwunastu równych ratach, z góry, do 5-go dnia każdego miesiąca.

    Po przyjęciu do szkoły otrzymują Państwo indywidualny numer rachunku bankowego, na który wpłaca się czesne.

     

    Wpisowe do szkoły oraz opłatę za rekrutację prosimy wpłacać na konto szkoły:

    Towarzystwo Przyjaciół I SLO
    ul. Raszyńska 22, 02-026 Warszawa

    Numer rachunku bankowego 07 1240 6003 1111 0010 5057 7861

    W tytule przelewu: wpisowe/opłata rekrutacyjna, imię i nazwisko dziecka, klasa I

     

    Opłata dla nowych uczniów

    Roczne czesne za szkołę płatne jest w dwunastu równych ratach, z góry, do 5-go dnia każdego miesiąca, począwszy od lipca roku, w którym dziecko rozpoczyna, a kończąc na czerwcu roku, w którym kończy naukę w naszej szkole. Dla uczniów rozpoczynających naukę w trakcie trwania roku szkolnego opłatę za miesiące wakacyjne ustala się proporcjonalnie do miesiąca rozpoczęcia nauki.

    Wpisowe wynosi 1850 zł i jest opłatą jednorazową płatną przed przyjęciem ucznia do szkoły.

     

    Opłaty za zajęcia dodatkowe

    Na początku każdego miesiąca rodzice otrzymują rozliczenie zajęć dodatkowych. Należność należy opłacić do 15 dnia miesiąca. Opłaty można dokonać bezpośrednio gotówką w sekretariacie szkoły lub przelewem na numer konta:

    Towarzystwo Przyjaciół I SLO
    ul. Raszyńska 22, 02-026 Warszawa

    Nr rachunku bankowego 80 1140 1010 0000 2557 1000 1007

    W tytule przelewu: zajęcia dodatkowe, imię i nazwisko dziecka, klasa

     

    Zniżka dla rodzeństwa

    Rodzeństwo uczęszczające do Zespołu Szkół Towarzystwa Przyjaciół I SLO otrzymuje zniżkę w wysokości 100 zł miesięcznie (na każde dziecko). Aby skorzystać ze zniżki należy złożyć podanie do sekretariatu szkoły.

     

    Wsparcie w trudnej sytuacji materialnej

    Przypominamy, że w przypadku trudnej sytuacji materialnej można się zwrócić po wsparcie w formie zniżki czesnego. Zgodnie z misją naszego stowarzyszenia – organizacji pożytku publicznego – staramy się uwzględniać wszystkie nagłe zdarzenia, choroby, kryzysy finansowe itd. W tym celu powołana została (wybierana przez Walne Zebranie Członków Towarzystwa) Komisja ds. Opłat za Szkołę. Zniżki przyznawane są semestralnie.

    Podanie oraz kopie dokumentów należy złożyć mailowo lub osobiście w sekretariacie lub do dyrektora szkoły.

    formularz podania o zwolnie z opłat, formularz podanie o przedłużenie zwolnienia

    regulamin komisji ds. opłat za szkołę

 • Bednarska Szkoła Podstawowa
  Terytorium Kawalerii
  ul. Kawalerii 5 00-468 Warszawa

  tel. 22 418 36 00 (po godz. 16:00 wew. 4 - ochrona)
  tel kom. 789 021 125