• Ministerstwa

   • Nasi uczniowie od najmłodszych lat uczą się samorządności i demokracji, działając w ramach Szkolnych Ministerstw. Młodzi ministrowie, pod opieką nauczycieli, organizują ważne z perspektywy uczniów akcje, imprezy oraz projekty.

     • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

     • To przestrzeń dla uczniów, którzy interesują się tym, co dzieje się w szkole, pomiędzy nami, ludźmi; którym leży na sercu dobro ogółu. MSW jest dla tych, którzy chcieliby pozostać sobą i dać innym takie samo prawo. Dla tych, którzy zastanawiają się, jak się ze sobą dogadujemy i co można poprawić, kiedy nie bardzo nam to wychodzi. Jak trzeba walczyć o swoje prawa i potrzeby, szanując prawa i potrzeby innych osób. Kiedy i kogo prosić o pomoc? Jak odróżnić proszenie o pomoc od skarżenia. Skąd można wiedzieć, kiedy zabawa zamienia się w dokuczanie,i jak podzielić się tą wiedzą z innymi?

      Ministrowie MSW, poprzez kampanie społeczne, projekty, konkursy i imprezy szkolne, promują kulturalne zachowanie, koleżeńskość, panowanie nad emocjami, wychodzenie z konfliktów i tworzenie przyjaznej atmosfery w szkole.

      Opiekunowie: Anna Plisiecka, Marta Trybuła- Wasilewska

     • Ministerstwo Spraw Zagranicznych MultiKulti

     • To miejsce dla osób, które interesują się światem: dostrzegają jego złożoność, różnorodność, możliwości, jakie oferuje, jak również problemyi wyzwania współczesności.Ministrowie MSZ (MultiKulti) śledzą ważne dla młodych ludzi wydarzenia na świecie, starają się dowiedzieć więcej o krajach, z których pochodzą uczniowie (lub rodzice) w naszej szkole. Organizują też akcje charytatywne, quizy i kampanie społeczne (np. BACH, projekt Krokus).

      Opiekunowie:  Wioleta Dołowa

     • Ministerstwo Kultury i Sztuki

     • Ministerstwo zrzesza uczniów interesujących się literaturą, sztuką, muzyką. Wspólnie, poprzez różnorodne projekty i imprezy, ministrowie MKiSZ promują kulturę i sztukę w szkole. Organizują spotkania i prezentacje poświęcone ważnym wydarzeniom kulturalnym, a także pisarzom, filozofom, artystom. Opracowują też koncepcję szkolnych konkursów i wydarzeń, np.  „Mam talent”.

      Opiekunowie: Krystyna Kisielewicz, Małgorzata Chomicz-Mielczarek

     • Ministerstwo Ochrony Środowiska

     • To przestrzeń do działania dla osób, dla których ważna jest idea zrównoważonego rozwoju, czyli zdrowego i twórczego życia w harmonii z przyrodą. Poprzez realizację projektów oraz organizację imprez związanych z kalendarzem ekologicznym (np. „Dzień Ziemi”),ministrowie promują postawę prozdrowotną i proekologiczną.

      Opiekunowie: Małgorzata Kosieradzka, Marta Balcer

     • Ministerstwo Sportu

     • Miłośnicy sportu oraz aktywności fizycznej mogą realizować tu swoje sportowe plany. Ministrowie organizują szkolne imprezy, takie jak Sportowy Dzień Dziecka, Turniej Piłki Nożnej, Rolkarska Bednarska i wiele innych. Członkowie ministerstwa śledzą też ważne wydarzenia sportowe w Polsce i na świecie i dzielą się nimi z całą społecznością szkolną.

      Opiekunowie: Julia Szulecka, Aleksandra Bednarczyk

     • Ministerstwa Nowych Technologii i Cyberbezpieczeństwa

     • Rozwój nowych technologii stawia przed nami wszystkimi nowe wyzwania. Chcemy je podjąć! Ministerstwo zaprasza do działaniaosoby, które interesują się nowinkami technologicznymi i pragnarozwijać swoją wiedzę w tym obszarze. Zależy nam, żeby nasi uczniowie stali się odpowiedzialnymi użytkownikami sieci, byli świadomi zarówno możliwości, jakie daje internet, jak i zagrożeń w cyberprzestrzeni.

      Opiekunowie: Tomasz Szczerba, Urszula Gąszcz

 • Bednarska Szkoła Podstawowa
  Terytorium Kawalerii
  ul. Kawalerii 5 00-468 Warszawa

  tel. 22 418 36 00 (po godz. 16:00 wew. 4 - ochrona)
  tel kom. 789 021 125