• Rekrutacja

    • Opłaty związane z rekrutacją i przyjęciem do szkoły

      

     Opłata rekrutacyjna

     W roku szkolnym 2024/2025 opłata za procedurę rekrutacyjną do szkoły wynosi 230 zł.

     Numer rachunku bankowego: 07 1240 6003 1111 0010 5057 7861
     Towarzystwo Przyjaciół I SLO, ul. Raszyńska 22, 02-026 Warszawa

     w tytule przelewu: opłata rekrutacyjna, imię i nazwisko dziecka, klasa ...
     np. opłata rekrutacyjna, Jan Kowalski, klasa IV

      

     Wpisowe

     Wpisowe jest opłatą jednorazową wnoszoną przed przyjęciem ucznia do szkoły i wynosi 1850 zł.

     Opłatę tę wpłaca się w terminie 7 dni od otrzymania informacji o przyjęciu ucznia do szkoły.

     Numer rachunku bankowego: 07 1240 6003 1111 0010 5057 7861
     Towarzystwo Przyjaciół I SLO, ul. Raszyńska 22, 02-026 Warszawa

     w tytule przelewu: wpisowe, imię i nazwisko dziecka, klasa ...
     np. wpisowe, Jan Kowalski, klasa IV

      

     Opłata czesnego

     Czesne wpłaca się na subkonto, które rodzice otrzymują przed rozpoczęciem nauki dziecka w szkole.

     Czesne opłaca się począwszy od lipca roku, w którym dziecko rozpoczyna naukę, a kończąc na czerwcu roku, w którym kończy naukę w naszej szkole.

     Uczniowie przyjmowani w rekrutacji uzupełniającej

     wnoszą opłatę czesnego za miesiące wakacyjne proporcjonalnie do upływu roku szkolnego.

 • Bednarska Szkoła Podstawowa
  Terytorium Kawalerii
  ul. Kawalerii 5 00-468 Warszawa

  tel. 22 418 36 00 (po godz. 16:00 wew. 4 - ochrona)
  tel kom. 789 021 125