• Rekrutacja

    • Dokumenty wymagane przy rekrutacji

     Poniższe dokumenty, po wypełnieniu ankiety zgłoszeniowej, należy przesłać na adres mailowy: [email protected] lub dostarczyć do sekretariatu szkoły.

     Rekrutacja do klasy I

     • zdjęcie dziecka,
     • Arkusz Informacji o Gotowości Szkolnej wydany przez przedszkole (jeżeli na tym etapie przedszkole odmawia wydania Arkusza, należy dołączyć opinię z przedszkola/zerówki o funkcjonowaniu dziecka w grupie),
     • wszelkie opinie, diagnozy z poradni psychologiczno-pedagogicznych jeżeli zostały wydane,
     • potwierdzenie wpłaty opłaty rekrutacyjnej,
     • list od rodziców o dziecku (szczegóły zostaną podane w wiadomości od szkoły).

      

     Rekrutacja do klasy IV i rekrutacja uzupełniająca

     • zdjęcie dziecka,
     • kopie/skany świadectw ukończenia wszystkich poprzednich klas,
     • zestawienie ocen otrzymanych w bieżącym roku szkolnym,
     • list od rodziców o dziecku (szczegóły zostaną podane w wiadomości od szkoły),
     • wszelkie opinie, diagnozy z poradni psychologiczno-pedagogicznych jeżeli zostały wydane,
     • potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 230 zł
      (w przypadku rekrutacji uzupełniającej opłatę tę wnosi się dopiero po otrzymaniu informacji ze szkoły o rozpoczęciu procesu rekrutacji)
 • Bednarska Szkoła Podstawowa
  Terytorium Kawalerii
  ul. Kawalerii 5 00-468 Warszawa

  tel. 22 418 36 00 (po godz. 16:00 wew. 4 - ochrona)
  tel kom. 789 021 125