• Rekrutacja

     • Rekrutacja do klasy IV

      W Bednarskiej Szkole Podstawowej Terytorium Kwalerii prowadzimy trzy równoległe klasy czwarte. Oznacza to, że w rocznikach, w których w naszej szkole mamy dwie równoległe klasy, tworzymy nową klasę IV.
      W roku szkolnym 2024/2025 nie utworzymy nowej klasy, a dopełnimy wolne miejsca w już istniejących oddziałach.
      W roku szkolnym 2025/2024 planujemy utworzenie nowej klasy IV.

      Rekrutacja odbywa się w 3 etapach:

      ETAP I – zgłoszenia i spotkania informacyjne

      Do udziału w rekrutacji zapraszamy uczniów i uczennice klasy III.

      W pierwszej kolejność rodzice wypełniają ankietę zgłoszeniową.
      Termin wypełniania ankiet: 2 października 2023 do 10 stycznia 2024.

      Rekrutacja do klasy IV rozpoczyna się w październiku roku poprzedzającego pójście dziecka do szkoły, jeżeli wcześniej braliście Państwo udział rekrutacji lub wypełnialiście ankietę do rekrutacji uzupełniającej prosimy o ponowne złożenie aplikacji. O przyjęciu dziecka do szkoły nie decyduje kolejność zapisu.

      W odpowiedzi na ankietę, w ciągu 2-3 dni roboczych na maile podane w zgłoszeniu otrzymają Państwo dalsze wskazówki:
      - o opłacie za procedurę kwalifikacyjną do szkoły,
      - o wymaganych dokumentach.

      Po dostarczeniu kompletu dokumentów i uiszczeniu opłaty otrzymają Państwo numer rekrutacyjny, który jest równoznaczny z możliwością przystąpienia do II etapu rekrutacji.

      SPOTKANIA INFORMACYJNE – wszystkich rodziców zainteresowanych naszą szkołą zapraszamy na spotkanie, które zazwyczaj odbywa się w listopadzie i styczniu. O szczegółach informujemy na naszej stronie www i fb.
      W tym roku jest to 27.11.2023 i 8.01.2024.

       

      ETAP II – spotkania rekrutacyjne

      Kandydatów i kandydatki, którzy otrzymali numer rekrutacyjny zaprosimy na spotkanie rekrutacyjne.

      Spotkanie rekrutacyjne

      Spotkanie rekrutacyjne to zajęcia dzięki, którym dzieci, mają okazję zobaczyć naszą szkołę, uczestniczyć w zajęciach grupowych z rówieśnikami prowadzonych przez nauczycieli oraz psychologa szkolnego, a także poznać kilka osób z grona nauczycielskiego. Dla nas jest to okazja do obserwacji zachowania dziecka podczas tych zajęć. W trakcie spotkania kandydatki i kandydaci piszą sprawdzian z języka polskiego i matematyki. Grupy liczą od 2 do 25 osób, w zależności od rodzaju zajęć.

      W trakcie spotkań rekrutacyjnych psycholog może przeprowadzić krótką, indywidualną rozmowę z dzieckiem.

      O przyjęciu dziecka do nowej klasy czwartej decyduje wynik rekrutacji, na który składa się:
      - przebieg spotkania rekrutacyjnego – obserwacja zachowania dziecka podczas zajęć,
      - ocena sprawdzianu z języka polskiego i matematyki,
      - analiza świadectw ukończenia klasy pierwszej i drugiej.

       

      ETAP III – wyniki

      Po spotkaniu rekrutacyjnym, nie później niż po dwóch tygodniach, ogłoszona zostanie lista osób przyjętych do szkoły, a także lista rezerwowa.

      O przyjęciu dziecka do klasy IV decyduje wynik rekrutacji. Komisja rekrutacyjna, z powodu ilości zgłoszeń jakie rozpatruje, nie udziela informacji zwrotnej o przyznanym wyniku.

      W ciągu 7 dni po otrzymaniu informacji o przyjęciu dziecka do szkoły, należy wpłacić bezzwrotne wpisowe. Brak wpłaty wpisowego w tym terminie powoduje automatyczne skreślenie dziecka z listy uczniów i przyjęcie kolejnego kandydata z listy rezerwowej.

      Listy rezerwowe obowiązują do 31 sierpnia. Po tym terminie rodziców zainteresowanych, w dalszym ciągu, dołączeniem do naszej szkoły w ramach rekrutacji uzupełniającej prosimy o ponowne wypełnienie ankiety.

 • Bednarska Szkoła Podstawowa
  Terytorium Kawalerii
  ul. Kawalerii 5 00-468 Warszawa

  tel. 22 418 36 00 (po godz. 16:00 wew. 4 - ochrona)
  tel kom. 789 021 125