• Rekrutacja

     • Rekrutacja do klasy I – odbywa się w 3 etapach

      ETAP I – zgłoszenia i spotkania informacyjne

      Do udziału w rekrutacji do klasy pierwszej, która zacznie naukę w roku szkolnym 2024/2025 zapraszamy dzieci urodzone w 2017 r.

      W pierwszej kolejność rodzice wypełniają ankietę zgłoszeniową.
      Termin wypełniania ankiet: 2 października 2023 do 10 stycznia 2024.

      Rekrutacja do Bednarskiej Szkoły Podstawowej Terytorium Kawalerii rozpoczyna się w październiku roku poprzedzającego pójście dziecka do szkoły. Nie prowadzimy wcześniejszych zapisów. O przyjęciu dziecka do szkoły nie decyduje kolejność zapisu.

      W odpowiedzi na ankietę, w ciągu 2-3 dni roboczych na maile podane w zgłoszeniu otrzymają Państwo dalsze wskazówki:
      - o opłacie za procedurę kwalifikacyjną do szkoły,
      - o wymaganych dokumentach.

      Po dostarczeniu kompletu dokumentów i uiszczeniu opłaty otrzymają Państwo numer rekrutacyjny, który jest równoznaczny z możliwością przystąpienia do II etapu rekrutacji.

      SPOTKANIA INFORMACYJNE – wszystkich rodziców zainteresowanych naszą szkołą zapraszamy na spotkanie, które zazwyczaj odbywa się w listopadzie i styczniu. O szczegółach informujemy na naszej stronie www i fb.
      W tym roku jest to 27 listopada i 8 stycznia.

       

      ETAP II – spotkania rekrutacyjne

      Kandydatów i kandydatki, którzy otrzymali numer rekrutacyjny zaprosimy na spotkanie w jedną z czterech sobót. W roku 2024 będą to (03 lutego, 10 lutego, 17 lutego, 24 lutego).

      Do 10 stycznia 2024 prosimy o podanie informacji jeśli któryś z podanych terminów Państwu nie pasuje.

       

      Spotkanie rekrutacyjne

      Spotkania rekrutacyjne to zajęcia dzięki, którym dzieci, mają okazję zobaczyć naszą szkołę, uczestniczyć w ćwiczeniach ruchowych i edukacyjnych oraz poznać kilka osób z grona nauczycielskiego. Dla nas jest to okazja do obserwacji zachowania dziecka podczas zajęć grupowych. Grupy liczą od 2 do 18 osób, w zależności od rodzaju zajęć.

      W trakcie spotkań rekrutacyjnych psycholog może przeprowadzić krótką, indywidualną rozmowę z dzieckiem.

      Podczas zajęć rekrutacyjnych nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i psycholog szkolny obserwują kandydatów na uczniów klasy pierwszej pod kątem:

      • dojrzałości emocjonalnej, społecznej i poznawczej - w tym reagowania na polecenia nauczyciela,
      • umiejętności pracy w grupie oraz sprawności grafomotorycznej i ruchowej.

       

      ETAP III – wyniki

      Po zakończeniu spotkań rekrutacyjnych. 1 marca 2024 roku ogłoszona zostanie lista osób przyjętych do szkoły, a także lista rezerwowa.

      O przyjęciu dziecka do klasy I decyduje wynik spotkania rekrutacyjnego. Komisja rekrutacyjna, z powodu ilości zgłoszeń jakie rozpatruje, nie udziela informacji zwrotnej o przyznanym wyniku.

      W ciągu 7 dni po otrzymaniu informacji o przyjęciu dziecka do szkoły, należy wpłacić bezzwrotne wpisowe. Brak wpłaty wpisowego w tym terminie powoduje automatyczne skreślenie dziecka z listy uczniów i przyjęcie kolejnego kandydata z listy rezerwowej.

      Listy rezerwowe obowiązują do 31 sierpnia. Po tym terminie rodziców zainteresowanych, w dalszym ciągu, dołączeniem do naszej szkoły w ramach rekrutacji uzupełniającej prosimy o ponowne wypełnienie ankiety.

 • Bednarska Szkoła Podstawowa
  Terytorium Kawalerii
  ul. Kawalerii 5 00-468 Warszawa

  tel. 22 418 36 00 (po godz. 16:00 wew. 4 - ochrona)
  tel kom. 789 021 125