Drukuj Drukuj

Rok szkolny 2022/2023

Dyrektor Szkoły Tomasz Szczerba
Z-ca Dyrektora; geografia; przyroda Jolanta Rychta – Siedlecka
Pedagog Karolina Wasilewska
Psycholog Anna Plisiecka; Jagoda Jeżewska
Wychowawca kl. I A Urszula Gąszcz
Wychowawca kl. I B Anna Maliszewska
Wychowawca kl. II A Agnieszka Kołodziejczyk
Wychowawca kl. II B Katarzyna Kocyk
Wychowawca kl. II C Wioleta Dołowa
Wychowawca kl. III A Iwona Bartoszewicz
Wychowawca kl. III B Magdalena Kurzac
Wychowawca kl. IV A Beata Kucia- Quispe
Wychowawca kl. IV B Marta Senk
Wychowawca kl. IV C Karolina Kowalska
Wychowawca kl. V A Małgorzata Chomicz- Mielczarek
Wychowawca kl. V B Kamila Styczyńska
Wychowawca kl. V C Marta Balcer
Język polski Aleksandra Sulmicka; Marta Senk
Matematyka Marta Balcer; Anna Szrajner
Język angielski kl. I-III Dominika Jakubik; Małgorzata Kosieradzka
Język angielski kl. IV-V Natalia Omarska; Filip Łajtar
Konwersacje język angielski Maryanne Chodkowski; Kim Ranki; Michael Benjamiin
Historia Marzena Leśniewska
Biologia; Geografia Jolanta Rychta – Siedlecka
Język hiszpański Marta Kwiatek
Technika Emil Pajnowski
Muzyka kl.I-III; zajęcia muzyczno-ruchowe; Małgorzata Polanowska
Muzyka kl. IV-V; informatyka Marta Trybuła- Wasilewska
Etyka; Filozofia Jarmila Piekarska
Plastyka Aleksandra Olszewska
Religia Beata Kucia
WF Karolina Kowalska; Julia Szulecka
Nauczyciel współorganizujący Krystyna Kisielewicz; Małgorzata Chomicz- Mielczarek; Kamila Styczyńska
Wychowawca świetlicy Aleksandra Bednarczyk; Monika Pitera; Joanna Frontczak; Katarzyna Piotrowska; Małgorzata Kotlarz
Kierownik gospodarczy Michał Czerniecki
Administrator Krzysztof Ciepłowski
Woźna Danuta Cudnik
Pielęgniarka Małgorzata Janaszek
Catering Roman Siekierko
Ochrona Piotr Szuwarski
Sekretarz Szkoły Maria Białecka;  Anna Muchajer