Drukuj Drukuj

REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ I CZWARTEJ

W ROKU SZKOLNYM 2023-2024

l.p. data Klasa pierwsza Klasa czwarta
1. 03 października 2022
– 08 stycznia 2023 (klasy pierwsze)

…………………

03 października 2022
– 29 stycznia 2023

(klasy czwarte)

 

Składanie ankiet zgłoszeniowych do szkoły podpisanych przez oboje rodziców wraz ze zdjęciem oraz uiszczenie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 230 zł.

Otrzymanie numeru rekrutacyjnego.

 

Ankiety można składać osobiście w sekretariacie szkoły lub poprzez link: https://forms.office.com/r/6qG0VyRbHK

 

2. 28 listopada 2022

godz. 18:00 (poniedziałek)

Spotkanie informacyjne z Dyrektorem szkoły i nauczycielami.

 

 

 

2. 09 stycznia 2023

godz. 18:00

(poniedziałek)

Spotkanie informacyjne z Dyrektorem szkoły i nauczycielami.

 

 

4.  08 stycznia 2023 Ostatni dzień składania ankiet zgłoszeniowych https://forms.office.com/r/6qG0VyRbHK

Ostatni dzień dostarczenia zdjęcia dziecka oraz Arkusza informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej (opinii z przedszkola) Dokumenty można złożyć w sekretariacie szkoły lub wysłać na adres: [email protected]

———————————–
5. 29 stycznia 2023 ———————————- Ostatni dzień składania ankiet zgłoszeniowych, kopii świadectwa ukończenia klasy I i II oraz oceny opisowej z pierwszego semestru klasy III.

Dokumenty można złożyć w sekretariacie szkoły lub wysłać na adres: [email protected]

 

6.

 

14 stycznia 2023

21 stycznia 2023

28 stycznia 2023

 

Spotkania rekrutacyjne (sobota) ———————————-
7. 04 lutego 2023

 

Spotkania rekrutacyjne (sobota) Spotkania rekrutacyjne (sobota)
8. 10 lutego 2023 Ogłoszenie listy przyjętych i listy rezerwowej.

 

9. 17 lutego 2022 Ostateczny termin wpłaty wpisowego, oznaczające potwierdzenie zapisu dziecka do szkoły.