Drukuj Drukuj

Szanowni Państwo,
dziękujemy wszystkim z Państwa za wybór naszej szkoły dla swoich dzieci.

Poniżej publikujemy numery rekrutacyjne dzieci, które zostały przyjęte do przyszłorocznej klasy czwartej.

Uczniowie przyjęci do klasy czwartej na rok szkolny 2021/2022

Numer rekrutacyjny
402
404
406
407
408
409
410
414
415
418
419
420
421
423
424
426
427
430

 

Zespół Rekrutacyjny udziela informację zwrotną z jakich powodów dziecko nie zostało przyjęte, tylko rodzicom naszych uczniów (rodzeństw).

• Do 12 marca 2021 należy wpłacić wpisowe (bezzwrotne) w wysokości 1500 zł na subkonto Bednarskiej Szkoły Podstawowej Terytorium Kawalerii:

Towarzystwo Przyjaciół I SLO
ul. Raszyńska 22, 02-026 Warszawa
07 1240 6003 1111 0010 5057 7861
z dopiskiem „Wpisowe, Janka Kowalska, kl. IV”

Prosimy o przesłanie dowodu wpłaty na maila: [email protected]

• Jeżeli nie planują Państwo skorzystać z naszej oferty, prosimy o informację mailową. Brak wpłaty wpisowego do 12 marca 2021 roku będzie jednoznaczny z rezygnacją z miejsca w naszej szkole.

• Przypominamy, że w naszym Zespole Szkół czesne jest płatne przez 12 miesięcy, począwszy od lipca 2021 do czerwca w ostatnim roku nauki w szkole.

Szkoła dysponuje funduszem stypendialnym przeznaczonym na dofinansowanie nauki w naszej szkole.

Z poważaniem,
Zespół Rekrutacyjny