- Bednarska Szkoła Podstawowa - https://kawalerii.edu.pl/www -

Dokumenty do pobrania

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej [1]

Zgoda na jednorazowy samodzielny powrót dziecka do domu [2]

Deklaracja zapisu dziecka na religię/ etykę [3]