Drukuj Drukuj

Zgodnie z decyzją Zarządu Towarzystwa Przyjaciół I SLO od września 2023 czesne w BSP Terytorium Kawalerii wynosić będzie 1750 złotych miesięcznie dla wszystkich uczniów, a od stycznia 2024- 1850 zł.

Roczne czesne za szkołę płatne jest w dwunastu równych ratach, z góry, do 5-go dnia każdego miesiąca, począwszy od lipca roku, w którym dziecko rozpoczyna, a kończąc na czerwcu roku, w którym kończy naukę w naszej szkole.

Czesne, wpisowe do szkoły oraz opłatę za rekrutację prosimy wpłacać na subkonto Szkoły:

Towarzystwo Przyjaciół I SLO

ul. Raszyńska 22, 02-026 Warszawa

07 1240 6003 1111 0010 5057 7861

z dopiskiem „czesne, Jan Kowalski, kl. III ”

 

Zniżki w opłatach czesnego dla rodzeństwa uczęszczającego do Zespołu szkół Towarzystwa Przyjaciół  I SLO:

Jeżeli mają Państwo więcej niż jedno dziecko w Zespole, zniżka wynosi 100 zł miesięcznie (na każde dziecko). Aby z niej skorzystać należy napisać podanie do sekretariatu szkoły.

Przypominamy, że w  przypadku trudnej sytuacji materialnej można się zwrócić po wsparcie. Zgodnie z misją naszego stowarzyszenia – organizacji pożytku publicznego – staramy się uwzględniać wszystkie nagłe zdarzenia, choroby, kryzysy finansowe itd. W tym celu powołana została (wybierana przez Walne Zebranie Członków Towarzystwa) Komisja ds. Opłat za Szkołę, w skład której wchodzą przedstawiciele nauczycieli i rodziców. Stypendia przyznawane są semestralnie. Podanie oraz kopie dokumentów należy złożyć mailowo lub osobiście w Sekretariacie lub do Dyrektora Szkoły. Wzory podań oraz regulamin komisji znajdą Państwo w poniższym linku: 

https://tpislo.idu.edu.pl/index.php/komisja-ds-oplat-za-szkole-i-stypendiow/wzory-podan-i-regulamin