Drukuj Drukuj

W roku szkolnym 2023/2024 ustala się opłatę za procedurę kwalifikacyjną do szkoły w wysokości 230 zł.

Wpłaty należy dokonać na subkonto szkoły:

Towarzystwo przyjaciół I SLO
ul. Raszyńska 22, 02-026 Warszawa
07 1240 6003 1111 0010 5057 7861
z dopiskiem np. „BSP, opłata rekrutacyjna, Jan Kowalski”