Godziny pracy sekretariatu w okresie wakacyjnym:

23 czerwca- 06 lipca 2023 – 7:30- 15:30

07 lipca 2026- sekretariat zamknięty

10-13 lipca 2023- 7:30-15:30

14 lipca- 18 sierpnia- sekretariat zamknięty

21 sierpnia- 01 września – 7:30- 15:30