SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA RODZICÓW

Szanowni Państwo,
w roku szkolnym 2023/2024 otwieramy dwie klasy pierwsze oraz jedną dodatkową klasę czwartą.
Serdecznie zapraszamy rodziców kandydatów na spotkanie informacyjne, podczas którego, będą mogli Państwo m.in.:
– zapoznać się z zasadami działania naszego zespołu szkół,
– porozmawiać na temat edukacji w naszej szkole,
– zwiedzić szkołę.
Spotkanie informacyjne z Dyrektorem i nauczycielami odbędzie się 28 listopada o godzinie18:00 w szkole przy ul. Kawalerii 5.
Więcej informacji o rekrutacji na rok szkolny 2023/2024:
https://kawalerii.edu.pl/www/rekrutacja/zasady-rekrutacji/
Ankiety rekrutacyjne przyjmujemy do:
– 8 stycznia 2023 – klasy I
– 29 stycznia 2023 – klasa IV
Link do ankiety zgłoszeniowej: https://forms.office.com/r/6qG0VyRbHK
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!