Przekaż 1,5% podatku na rzecz naszej szkoły

Szanowni Państwo!
Serdecznie dziękujemy za wszystkie środki z 1% podatku za rok 2021.

Organem prowadzącym naszą szkołę jest Towarzystwo Przyjaciół I SLO- organizacja pożytku publicznego działającą w dziedzinie edukacji.

Wszystkich tych, którzy zechcieliby przekazać 1,5% podatku na rzecz Towarzystwa Przyjaciół I SLO (do czego gorąco zachęcamy), informujemy, że należy wpisać numer, pod którym Towarzystwo widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) – 0000024016.

W celu szczegółowym należy wpisać: Bednarska Szkoła Podstawowa Terytorium Kawalerii

Przekazane przez Państwa środki przeznaczymy na dalszy rozwój naszego terytorium.

Dziękujemy!