Przekaż 1% podatku na rzecz naszej szkoły

Szanowni Państwo,

Organem prowadzącym naszej szkoły jest Towarzystwo Przyjaciół I SLO. Towarzystwo jest organizacją pożytku publicznego działającą w dziedzinie edukacji.

Wszystkich tych, którzy zechcieliby przekazać 1% podatku na rzecz Towarzystwa Przyjaciół I SLO (do czego gorąco zachęcamy!), informujemy, że należy wpisać numer, pod którym Towarzystwo widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) – 0000024016.

W celu szczegółowym należy wpisać: Bednarska Szkoła Podstawowa Terytorium Kawalerii

Dziękujemy!