Drukuj Drukuj

REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ I CZWARTEJ W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

l.p. data Klasa pierwsza Klasa czwarta
1.  

1 października 2019
– 16 stycznia 2020

 

Składanie ankiet zgłoszeniowych do szkoły podpisanych przez oboje rodziców wraz ze zdjęciem oraz poświadczeniem uiszczonej opłaty rekrutacyjnej
w wysokości 150 zł.Otrzymanie numeru rekrutacyjnego.
2. 25 listopada 2019

godz. 18.00

(poniedziałek)

Spotkanie informacyjne z Dyrektorem szkoły
i nauczycielami
3. 9 stycznia 2020

godz. 18.00
(czwartek)

Spotkanie informacyjne z Dyrektorem szkoły
i nauczycielami
4.  16 stycznia 2020 Ostatni dzień składania ankiet zgłoszeniowych.

Ostatni dzień złożenia Arkusza Informacji o Gotowości Szkolnej Dziecka do Podjęcia nauki w Szkole Podstawowej (opinii z przedszkola)

————————————-
5. 7 lutego 2020 ———————————- Ostatni dzień składania ankiet zgłoszeniowych.

Ostatni dzień składania ksero oceny opisowej z pierwszego semestru III klasy, do której uczęszcza dziecko  oraz świadectwa ukończenia II klasy.

 

6.

 

25 stycznia 2020

1 lutego 2020

 

Spotkania rekrutacyjne (sobota) ———————————-
7.  

29 lutego 2020

7 marca 2020

 

 

Spotkania rekrutacyjne (sobota) Spotkania rekrutacyjne (sobota)
8. 14 marca 2020

 

Ogłoszenie listy przyjętych i listy rezerwowej.

 

8. 20 marca 2020 Ostateczny termin wpłaty wpisowego, oznaczające potwierdzenie zapisu dziecka do szkoły.
9. 27 marca  2020 Otwarcie listy rezerwowej w razie rezygnacji wybranych kandydatów.
10.   Spotkanie integracyjne z wychowawcą.