Drukuj Drukuj

REGULAMIN ZAJĘĆ DODATKOWYCH

w Bednarskiej Szkole Podstawowej Terytorium Kawalerii 2019/2020

1) Szkoła proponuje bogatą ofertę zajęć dodatkowych codziennie w godzinach 15.10-16.00 i 16.10-17.00

2) Do 30 września istnieje możliwość wypisania lub przepisania dziecka na inne zajęcia w miarę wolnych miejsc. Kolejna zmiana będzie możliwa na początku drugiego semestru.

3)

W ramach czesnego można wybrać trzy spośród następujących zajęć: piłka nożna, grupa musicalowa, programowanie w Scratch, koło matematyczne dla klas 3, zajęcia plastyczne, warsztaty teatralne „Co za dramat”, sport dla dziewczynek, koło powieściopisarskie, liczydło Soroban, geometria, SztukMix, origami, Bednarska Grupa Lekkoatletyczna, zespół wokalny, zwierzątka z koralików, Łazienki królewskie, modelowanie 3D, nauka gry na ukulele, koło latynoamerykańskie, historia sztuki z Warszawą w tle, trening kreatywności.
Każde kolejne jest płatne 15zł za zajęcie.

• Inne zajęcia są dodatkowo płatne wg. tabeli z planem zajęć dodatkowych.

4) Na początku każdego miesiąca rodzice otrzymują drogą mailową informację o wysokości opłaty za zajęcia dodatkowe swojego dziecka za poprzedni miesiąc.

5) Rodzice dokonują opłat za zajęcia dodatkowo płatne gotówką w sekretariacie Szkoły, z dołu do 15-go dnia następnego miesiąca. Opłaty za zajęcia czerwcowe przyjmowane są z góry, razem z opłatami za maj, do 15 czerwca.

6) O uczestnictwie dziecka w zajęciach w następnym semestrze decyduje brak zaległości w opłatach za poprzedni semestr.

7) Szkoła nie pobiera opłat jedynie za zajęcia, które nie odbyły się z powodu choroby nauczyciela lub innego wydarzenia szkolnego (wycieczka, uroczystość szkolna). Rodzic płaci za zajęcia, które odbyły się, a na których dziecko było nieobecne np. z powodu choroby.

8) Zajęcia indywidualne (np. logopeda), płatne są według stawek i zasad ustalonych przez prowadzącego.

9) Rezygnację z danych zajęć lub zapisanie dziecka na inne zajęcie w miarę wolnych miejsc, można zgłaszać tylko do końca pierwszego miesiąca danego semestru.

10) Prowadzący zajęcia ma prawo wykreślić ucznia z listy uczestników zajęć, w przypadku powtarzającego się niewłaściwego zachowania, które utrudnia prowadzenie zajęć.

11) W przypadku, gdy na dane zajęcia nie zapisze się ustalona minimalna liczba uczestników, lub ich liczba zmniejszy się w ciągu roku szkolnego, zajęcie będzie anulowane, lub koszt zajęć rozłoży się na pozostałych uczestników.

12) ·Zajęcia na basenie (Rozbrat) płatne są z góry za cały rok. Zajęcia uruchomimy (najwcześniej 17-go września), o ile zgłosi się i zapłaci za cały rok 18 osób. W pierwszych zajęciach uczestniczyć będą wyłącznie dzieci, których rodzice uregulują roczną należność oraz dostarczą zgodę lekarza na uczestnictwo dziecka w zajęciach na pływalni.

Zatwierdzone przez Radę Pedagogiczną 26 sierpnia 2019