Drukuj Drukuj

 Uwaga!

Zgodnie z decyzją Zarządu Towarzystwa Przyjaciół I SLO od  września 2016 czesne będzie wynosić 1500zł.

Zniżki w opłatach czesnego dla rodzeństwa uczęszczającego do zespołu szkół Towarzystwa Przyjaciół  I SLO

W wypadku  uczęszczania do jednej  ze szkół zespołu  TP I SLO  rodzeństwa,

każdemu z dzieci przysługuje ulga /zmniejszenie czesnego/ w  wysokości 100,-PLN na jedno dziecko miesięcznie.

Rodzice rodzeństwa których dotyczy powyższa  sytuacja proszeni są o pisemne poinformowanie sekretariatów szkół o skorzystaniu  z przedmiotowej ulgi

Uchwalą Zarządu  TP I SLO  z dnia 12.04.2016

———————————————————————————————————————–

Roczne czesne za szkołę płacone jest w dwunastu równych ratach w wysokości 1500 złotych każda, z góry do 5-go dnia każdego miesiąca, począwszy od lipca roku, w którym dziecko rozpoczyna, a kończąc na czerwcu roku, w którym kończy naukę w naszej szkole.

Zmniejszone z tego powodu czesne można płacić już od 1 lipca, ale do 15 września należy dostarczyć do sekretariatu szkoły podanie informujące o fakcie posiadania rodzeństwa w tej samej lub innej szkole Zespołu.

Dokładne Zasady Opłat i Windykacji zostaną podane na stronie internetowej szkoły przed początkiem roku szkolnego i będą podpisywane przez Rodziców 2 września.

Czesne, wpisowe do szkoły oraz opłatę za rekrutację prosimy wpłacać na subkonto Szkoły Podstawowej:

Towarzystwo przyjaciół I SLO

ul. Raszyńska 22, 02-026 Warszawa

07 1240 6003 1111 0010 5057 7861

z dopiskiem „czesne, Jan Kowalski, kl. III – SP”