Drukuj Drukuj

Roczne czesne za szkołę płacone jest w dwunastu równych ratach w wysokości 1350 złotych każda, z góry do 7-go dnia każdego miesiąca, począwszy od lipca roku, w którym dziecko rozpoczyna, a kończąc na czerwcu roku, w którym kończy naukę w naszej szkole.

Przewidywane są następujące zniżki dla rodzeństw (dotyczy rodzeństwa, które aktualnie chodzi do jednej ze szkół Zespołu Szkół „Bednarska”):

– 100 złotych miesięcznie mniej za drugie dziecko (czesne 1250 złotych)

– 200 złotych miesięcznie mniej za trzecie dziecko (czesne 1150 złotych)

Zmniejszone z tego powodu czesne można płacić już od 1 lipca, ale do 15 września 2013 należy dostarczyć do sekretariatu szkoły podanie informujące o fakcie posiadania rodzeństwa w tej samej lub innej szkole Zespołu.

Dokładne Zasady Opłat i Windykacji zostaną podane na stronie internetowej szkoły przed początkiem roku szkolnego i będą podpisywane przez Rodziców 2 września.