TERMINARZ REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH  2018/2019

1. 23 października

2017

Rozpoczęcie rekrutacji. Możliwość składania ankiet w sekretariacie.
2. 20 listopada 2017

godz. 18.00

Spotkanie informacyjne z Dyrektorem szkoły (pierwszy termin).
3. 10 stycznia 2018

godz. 18.00

Spotkanie informacyjne z Dyrektorem szkoły (drugi termin).
4. 23 lutego 2018 Ostatni dzień składania ankiet zgłoszeniowych.
5. Do końca lutego Na stronie internetowej zostaną podane  dokładne terminy spotkań rekrutacyjnych, które odbędą się w marcu.
6. marzec 2018 Spotkania rekrutacyjne (sobota).
7. 26 marca 2018 Ostatni dzień złożenia Arkusza Informacji o Gotowości Szkolnej Dziecka do Podjęcia Nauki w Szkole Podstawowej
8. 6 kwietnia 2018 Ogłoszenie listy przyjętych i listy rezerwowej.
9. 13 kwietnia 2018 Ostateczny termin wpłaty wpisowego=potwierdzenie woli zapisu dziecka do szkoły.
10. 16 kwietnia 2018 Otwarcie listy rezerwowej w razie rezygnacji wybranych kandydatów.