Drukuj Drukuj

TERMINARZ REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ I CZWARTEJ

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

l.p.

data

KLASA PIERWSZA KLASA CZWARTA
1.

1 października 2018
– 25 stycznia 2019

Składanie w sekretariacie szkoły ankiet zgłoszeniowych podpisanych przez oboje rodziców wraz ze zdjęciem oraz poświadczeniem uiszczonej opłaty rekrutacyjnej
w wysokości 150 zł.

Otrzymanie numeru rekrutacyjnego.

2.

26 listopada 2018

godz. 18.00

Spotkanie informacyjne z nauczycielami i Dyrektorem szkoły.
3.

14 stycznia 2019

godz. 18.00

Spotkanie informacyjne z nauczycielami i Dyrektorem szkoły.
4.

25 stycznia 2019

Ostatni dzień składania ankiet zgłoszeniowych i Arkusza Informacji o Gotowości Szkolnej Dziecka do Podjęcia nauki w Szkole Podstawowej (lub opinii z zerówki/przedszkola) Ostatni dzień składania ankiet zgłoszeniowych.

Ostatni dzień składania ksero oceny opisowej z pierwszego semestru III klasy, do której uczęszcza dziecko oraz świadectwa ukończenia II klasy.

5.

28 stycznia 2019

Podział kandydatów na sobotnie spotkania rekrutacyjne. Informacja na stronie internetowej. Podział kandydatów na sobotnie spotkania rekrutacyjne. Informacja na stronie internetowej.
6.

16 lutego 2019

23 lutego 2019

Spotkania rekrutacyjne (sobota) ———————————-
7.

2 marca 2019

9 marca 2019

Spotkania rekrutacyjne (sobota) Spotkania rekrutacyjne (sobota)
8.

15 marca 2019

Ogłoszenie listy przyjętych i listy rezerwowej.
9.

22 marca 2019

Ostateczny termin wpłaty wpisowego oznaczający potwierdzenie zapisu dziecka do szkoły.
10.

23 marca 2019

Otwarcie listy rezerwowej w razie rezygnacji wybranych kandydatów.
11.

27 maja 2019

godz. 17.00

Spotkanie integracyjne z wychowawcami