Rok szkolny 2017/18

Dyrektor Szkoły Maryanne Chodkowski
Z-ca Dyrektora, przyroda Jolanta Rychta – Siedlecka
Pedagog Karolina Wasilewska
Psycholog Anna Plisiecka
Wychowawca kl. IA Iwona Bartoszewicz
Wychowawca kl. IB Magdalena Kurzac
Wychowawca kl. IIA Urszula Gąszcz
Wychowawca kl. IIB Anna Maliszewska
Wychowawca kl. IIIA Agnieszka Kołodziejczyk
Wychowawca kl. IIIB Katarzyna Kocyk
Wychowawca kl. IVA, muzyka, informatyka Marta Trybuła-Wasilewska
Wychowawca kl. IVB, Jęz. polski Joanna Jagodzińska
Wychowawca kl. VA, plastyka, wychowawca świetlicy Aleksandra Olszewska
Wychowawca kl. VB, matematyka Marta Balcer
Wychowawca kl. VIA, W-F Julia Szulecka
matematyka Edyta Suchecka
jęz.  polski Aleksandra Sulmicka
jęz. angielski Dominika Jakubik
jęz. angielski Olga Krzysztoporska
jęz. angielski Małgorzata Kosieradzka
jęz. angielski Marta Rusinowicz
Konwersacje ang. Michael Benjamiin
Konwersacje ang. Kim Rankin
Historia Michał Szwedo
jęz. hiszpański Marta Kwiatek
Technika Emil Pajnowski
Muzyka kl.I-III Marcelina Sokół
Etyka Barbara Leśniewska
Religia Tomasz Szczerba
WF Tomasz Gut
WF Łukasz Sapijaszko
Kierownik świetlicy, zajęcia muzyczno-ruchowe Dagmara Karandziej
Wychowawca świetlicy Anna Kiziukiewicz
Wychowawca świetlicy Katarzyna Orzechowska
Kierownik gospodarczy Michał Czerniecki
Catering Ewa Rzymska, Leszek Rzymski
Ochrona Robert Białokur
Woźna Danuta Cudnik
Administrator Krzysztof Ciepłowski
Pielęgniarka Małgorzata Janaszek
Sekretarz Szkoły Maria Białecka, Anna Muchajer