Drukuj Drukuj

Szanowni Państwo,
dziękujemy wszystkim z Państwa za wybór naszej szkoły dla swoich dzieci.

Poniżej publikujemy tabelę z numerami rekrutacyjnymi dzieci, które zostały przyjęte do przyszłorocznej klasy czwartej.

Zespół Rekrutacyjny udziela informację zwrotną z jakich powodów dziecko nie zostało przyjęte, tylko rodzicom dzieci niepełnosprawnych oraz z orzeczeniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

• Do 22 marca 2019 należy wpłacić wpisowe w wysokości 1500 zł na subkonto Bednarskiej

Szkoły Podstawowej:
Towarzystwo Przyjaciół I SLO
ul. Raszyńska 22, 02-026 Warszawa
07 1240 6003 1111 0010 5057 7861
z dopiskiem „Wpisowe, Janka Kowalska, kl. IV”

• Jeżeli nie planują Państwo skorzystać z naszej oferty, prosimy o informację mailową, żeby móc przyjąć oczekujące dzieci z listy rezerwowej. Brak wpłaty wpisowego do 22 marca 2019 roku będzie jednoznaczny z rezygnacją z miejsca w naszej szkole.

• Przypominamy, że w naszym Zespole Szkół czesne jest płatne przez 12 miesięcy, począwszy od lipca 2019 do czerwca w ostatnim roku nauki w szkole.

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO KLASY IV NA ROK SZKOLNY 2019-2020

LISTA REZERWOWA DO KLASY IV NA ROK SZKOLNY 2019-2020

Z poważaniem,
Zespół Rekrutacyjny