Otwieramy nową klasę IV oraz dwie klasy I

Serdecznie zapraszamy rodziców kandydatów do składania ankiet rekrutacyjnych do 25 stycznia 2019r.

REKRUTACJA NA ROK 2019/2020 DO KLAS PIERWSZYCH

REKRUTACJA NA ROK 2019/2020 DO KLASY CZWARTEJ