rekrutacjaa

REKRUTACJA NA ROK 2018/2019 DO KLAS PIERWSZYCH

Serdecznie zapraszamy rodziców kandydatów do pierwszych klas w roku szkolnym 2018/2019 do składania ankiet rekrutacyjnych, jak również na spotkania informacyjne:

20 listopada 2017 lub 10 stycznia 2018 godz. 18:00.