LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO KLASY I NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

Wyniki rekrutacji do klasy I

Wyniki rekrutacji do klasy IV