Alfik Matematyczny

Dyplom za uzyskanie bardzo dobrego wyniku w konkursie otrzymuje Kalina Kłopocka (121p)

Dyplom za uzyskanie dobrego wyniku w konkursie otrzymują:
-Ludwik Zdort (108p) kl 5
-Piotr Marciniak (106p) kl 4

Wynik powyżej 100 punktów uzyskała jeszcze Helena Jeleńska z klasy 5 (101p).