Przekaż 1% podatku na rzecz naszej szkoły

Szanowni Państwo,

Dzięki Państwa hojności z 1 % kupiliśmy m.in. urządzenia i sprzęt do sportu i zabawy na boisku, a w tym roku – tablety dla szkoły. Niebawem nauczyciele zaczną z nich korzystać na lekcjach.

Organem prowadzącym naszą szkołę jest Towarzystwo Przyjaciół I SLO. Nasze stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego działającą w dziedzinie edukacji.

Wszystkich tych, którzy zechcieliby przekazać 1% podatku na rzecz naszej szkoły  (do czego gorąco zachęcamy!), informujemy, że należy wpisać numer, pod którym Towarzystwo widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) – 0000024016.

W celu szczegółowym należy wpisać: Bednarska Szkoła Podstawowa Terytorium Kawalerii