Szanowni Państwo,

Wiele nauczycielek i nauczycieli naszej szkoły postanowiło jutro wziąć udział w Ogólnopolskim Strajku Kobiet.

Z powodu braku nauczycieli do zapewnienia opieki nad dziećmi, ogłaszam 28 października, dniem dyrektorskim.

Szkoła jutro zostanie zamknięta. Zajęcia zdalne także się nie odbędą.

Życzę wszystkim protestującym bezpiecznego spaceru.

Z pozdrowieniami,

Maryanne Chodkowski