Godziny pracy sekretariatu w okresie wakacyjnym:

06-17 lipca 2020 – 8:00-14:00

20-31 lipca 2020 – sekretariat zamknięty

03-14 sierpnia 2020- praca on-line

(szkola@kawalerii.edu.pl)

18-31 sierpnia 2020- 8:00-16:00