Krystyna Starczewska, założycielka Zespołu Szkół TP I SLO została nominowana do tytułu Warszawianka Przemian!

W plebiscycie Warszawianka Roku przyznany zostanie także tytuł specjalny Warszawianka Przemian. Do tego tytułu nominowanych zostało pięć kobiet, które w okresie transformacji brały aktywny udział w zmienianiu funkcjonujących standardów i budowaniu społeczeństwa demokratycznego.

https://www.um.warszawa.pl/warszawiankaroku/