Skład Rady Szkoły

Stan Rodzicielski reprezentują:

Marcin Ponikowski  (klasa I a)

Monika Badowska (klasa I b)

Joanna Jakubowska-Siwko  (klasa II a)

Katarzyna Pasiorowska (klasa II b)

Anna Zubik (klasa III a)

Małgorzata Białas-Szostak (klasa III b)

Marek Turlejski (klasa IVa)

Tomasz Kapliński (klasa IVb)

Agnieszka Rostkowska (klasa 5)

Jan Jungst (klasa V a)

Marzena Szczepaniak (klasa VIa)

Piotr Bartuzi (klasa VIb)

Stan Nauczycielski reprezentują:

Jola Rychta-Siedlecka

Olga Krzysztoporska

Anna Maliszewska

Edyta Suchecka

Stan Uczniowski reprezentują: