TERMINARZ REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH  2017/2018

1. 4 listopada 2016 Rozpoczęcie rekrutacji. Możliwość składania ankiet w sekretariacie.
2. 22 listopada 2016godz. 18.00 Spotkanie informacyjne z Dyrektorem szkoły.
3. 17 stycznia 2017 godz. 18.00 Spotkanie informacyjne z Dyrektorem szkoły (drugi termin).
4. 27 stycznia 2017 Ostatni dzień składania ankiet zgłoszeniowych.
5. Do końca stycznia Na stronie internetowej zostaną podane  dokładne terminy spotkań rekrutacyjnych, które odbędą się w marcu.
6. marzec 2017 Spotkania rekrutacyjne (sobota).
7. 24 marca 2017 Ostatni dzień złożenia Arkusza Informacji o Gotowości Szkolnej Dziecka do Podjęcia Nauki w Szkole Podstawowej
8. 5 kwietnia 2017 Ogłoszenie listy przyjętych i listy rezerwowej.
9. 12 kwietnia 2017 Ostateczny termin wpłaty wpisowego=potwierdzenie woli zapisu dziecka do szkoły.
10. 13 kwietnia 2017 Otwarcie listy rezerwowej w razie rezygnacji wybranych kandydatów.