REGULAMIN ZAJĘĆ DODATKOWYCH

w Bednarskiej Szkole Podstawowej

2016/17

1)     Szkoła proponuje bogatą ofertę zajęć dodatkowych codziennie w godzinach 15.05-15.55 i 16.05-16.55

2)     Do 28 września istnieje możliwość wypisania lub przepisania dziecka na inne zajęcia w miarę wolnych miejsc. Kolejna zmiana będzie możliwa dopiero na początku drugiego semestru.

3)

  • W ramach czesnego można wybrać trzy spośród następujących zajęć: tajemnice historii, sztuki walki, piłka nożna, klub gry i zabawy z językiem hiszpańskim, koło matematyczne, origami, grupa twórcza, koło powieściopisarskie, moja głowa – mój sukces, śpiewamy po angielsku, zespół wokalny. Każde kolejne jest płatne 15zł za zajęcie.
  • Inne są dodatkowo płatne wg. tabeli z planem zajęć dodatkowych.

4)     Pod koniec  każdego miesiąca rodzice otrzymują drogą mailową informację o wysokości opłaty za zajęcia dodatkowe swojego dziecka za miniony miesiąc.

5)     Rodzice dokonują opłat za zajęcia dodatkowe gotówką w sekretariacie  Szkoły, z dołu do 15-go dnia następnego miesiąca. Opłaty za zajęcia czerwcowe przyjmowane są z góry, razem z opłatami za maj, do 15 czerwca.

6)     Brak wpłaty do 15-go dnia miesiąca spowoduje  skreślenie dziecka z listy uczestników zajęć dodatkowo płatnych.

7)     Szkoła nie pobiera opłat jedynie za zajęcia, które nie odbyły się  z powodu choroby nauczyciela lub innego wydarzenia szkolnego (wycieczka, uroczystość szkolna) . Rodzic płaci za zajęcia, które odbyły się, a na których dziecko było nieobecne np. z powodu choroby.

8)     Zajęcia indywidualne (logopeda, korektywa, itp.) płatne są według stawek i zasad ustalonych przez prowadzącego.

9)     Rezygnację z danych zajęć lub zapisanie dziecka na inne zajęcie w miarę wolnych miejsc, można zgłaszać tylko do końca pierwszego miesiąca danego semestru.

10)W przypadku, gdy na dane zajęcia nie zapisze się ustalona minimalna liczba uczestników, lub ich liczba zmniejszy się w ciągu roku szkolnego, zajęcie będzie anulowane, lub koszt zajęć rozłoży się na pozostałych uczestników.

11)Zajęcia na basenie (Rozbrat) płatne są z góry za cały rok.  Zajęcia uruchomimy (najwcześniej 20go września), o ile zgłosi się  i zapłaci za cały rok 17 osób. W pierwszych zajęciach uczestniczyć będą wyłącznie dzieci, których rodzice uregulują roczną należność oraz dostarczą zgodę lekarza na uczestnictwo dziecka w zajęciach na pływalni.