Szanowni Państwo,
Poniżej publikujemy tabelę z numerami rekrutacyjnymi dzieci, które zostały przyjęte do przyszłorocznej pierwszej klasy. W późniejszym terminie zaprosimy Państwa z dziećmi na dzień integracyjny.

Zespół Rekrutacyjny udziela informacji zwrotnej, z jakich powodów dziecko nie zostało przyjęte, tylko rodzicom dzieci niepełnosprawnych i z orzeczeniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

• Do 12 kwietnia 2017 należy wpłacić wpisowe w wysokości 1500 zł na subkonto Bednarskiej Szkoły Podstawowej:

Towarzystwo Przyjaciół I SLO
ul. Raszyńska 22, 02-026 Warszawa
07 1240 6003 1111 0010 5057 7861
z dopiskiem „Wpisowe, Jan Kowalski, kl. I”

• Jeżeli Państwo nie planujecie skorzystać z naszej oferty, prosimy o informację , żeby móc przyjąć oczekujące dzieci z listy rezerwowej. Brak wpłaty wpisowego do 12 kwietnia 2017 roku będzie jednoznaczny z rezygnacją z miejsca w naszej szkole.

• Przypominamy, że w naszym Zespole Szkół czesne jest płatne przez 12 miesięcy, począwszy od lipca 2017 do czerwca w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej.

Dzieci przyjęte do Bednarskiej Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2017-2018

Lista rezerwowa

Z poważaniem,
Zespół Rekrutacyjny