ROCZNY PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Bednarskiej Szkoły Podstawowej

na rok szkolny 2016/2017 

Roczny plan pracy  świetlicy jest integralną częścią programu wychowawczego i profilaktyki.   Wizja naszej szkoły zakłada, że dzieci mają się czuć w niej bezpieczne, lubiane, szanowane i traktowane poważnie. Rozbudzanie naturalnej ciekawości świata to również jedno z ważnych zadań szkoły. Ponadto nasi uczniowie powinni potrafić radzić sobie z rozwiązywaniem problemów, umieć współdziałać w grupie i wybierać to, co służy ich zdrowiu fizycznemu i psychicznemu. Biorąc pod uwagę aspekty zawarte w programie wychowawczym i profilaktyki-zadaniem naszej świetlicy jest jednoczesna realizacja funkcji opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej. Celem działalności świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom po zajęciach lekcyjnych w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, relaksu i odrabiania prac domowych. Wychowawcy świetlicy dbają także o aktywność fizyczną dzieci, stymulując ją poprzez organizowanie, gier i zabaw o charakterze ruchowym. Kolejnym zadaniem placówki jest odkrywanie zainteresowań i indywidualnych predyspozycji uczniów oraz stwarzanie warunków do rozwijania tych predyspozycji za pomocą odpowiednio zorganizowanych zajęć świetlicowych oraz dodatkowych. Ponadto świetlica ma na celu upowszechnianie kultury i kształtowanie nawyków w zakresie kultury osobistej, wdrażanie do kształtowania prawidłowych nawyków higienicznych i do dbałości o zdrowie, a także rozwijanie samodzielności uczniów i samorządnych form aktywności społecznej. W naszej świetlicy podkreślamy rolę swobodnej zabawy, istotnej dla dzieci-dającej im wiele radości, satysfakcji oraz korzyści. Poprzez interakcje z rówieśnikami przyczynia się ona do wszechstronnego rozwoju dziecka-w pierwszej kolejności rozwoju społecznego, a także poznawczego i ruchowego. Zajęcia świetlicowe prowadzone przez wychowawców świetlicy nie są obowiązkowe-biorą w nich udział chętne dzieci, zainteresowane danym tematem. W poniedziałki odbywać się będą zajęcia plastyczne, w środy- z językiem angielskim, a w piątki-sportowe.

W roku szkolnym 2016/2017 każdemu z miesięcy został nadany temat, wokół którego będą organizowane działania świetlicy i towarzyszące im imprezy i konkursy.

WRZESIEŃ -miesiącem INTEGRACJI

PAŹDZIERNIK- miesiącem ZDROWERGO ŻYWIENIA

LISTOPAD – miesiącem GIER

GRUDZIEŃ – miesiącem ŚWIĄTECZNEJ ATMOSFERY

STYCZEŃ – miesiącem MUZYKI

LUTY – miesiącem ŚNIEGU

MARZEC – miesiącem WIOSNY

KWIECIEŃ – miesiącem JĘZYKA ANGIESLKIEGO

MAJ  – miesiącem KSIĄŻKI

CZERWIEC – miesiącem KOLORÓW

 

Planowane imprezy i konkursy

WRZESIEŃ –Konkurs wiedzy o naszej szkole

PAŹDZIERNIK- Konkurs plastyczny „Zdrowe odżywianie”

LISTOPAD – Rozgrywki turniejowe gier planszowych

GRUDZIEŃ – Wspólne ubieranie świetlicowej choinki

STYCZEŃ – „Karaoke- impreza rodzinna”

MARZEC – Konkurs plastyczny wiosna

KWIECIEŃ – Impreza anglojęzyczna

MAJ  – Kiermasz książki

CZERWIEC – Świetlicowy turniej w „Dwa Ognie”

Poszczególne zadania i sposoby ich realizacji określone są w tygodniowym rozkładzie zajęć świetlicowych.