Kryteria rekomendacji do gimnazjów Zespołu TP I SLO

obowiązujące w Bednarskiej Szkole Podstawowej od 2 września 2013

 1. Rodzice uczniów składają pisemną deklarację wyboru jednego z gimnazjów Zespołu (ew. rezygnacji starania się o miejsce w jednym z gimnazjów Zespołu).
 2. Rekomendacja jest pozytywną opinią Rady Pedagogicznej SSP TP I SLO podjętą na Radzie rekomendacyjnej, która odbywa się co najmniej na 3 tygodnie przed najwcześniejszym terminem egzaminu do Gimnazjum Zespołu.
 3. Uzyskanie rekomendacji wymaga ¾ pozytywnych głosów pełnego składu Rady Pedagogicznej, w tym pozytywnej oceny wychowawcy ucznia.
 4. O przyjęciu rekomendowanego do gimnazjum przez Radę  Pedagogiczną Szkoły Podstawowej ucznia decyduje ostatecznie dyrektor danego Gimnazjum.
 5. Przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu rekomendacji do Gimnazjum Zespołu Rada Pedagogiczna bierze pod uwagę:
 • akceptowanie i wypełnianie przez ucznia programu wychowawczego obowiązującego w Zespole Szkół,
 • dobre i bardzo dobre zachowanie ucznia i jego wyraźne staranie poprawy uchybień i współpracy w tym zakresie,
 • bardzo dobry stosunek ucznia do obowiązku szkolnego,
 • współpracę domu ze szkołą.
 1. Rekomendacji  do gimnazjum nie może uzyskać uczeń:
 • z poprawną i niższą oceną z zachowania w klasie V i VI
 • z choćby jedną oceną dopuszczającą na świadectwie końcowo rocznym w klasie piątej i w ocenach  za pierwszy semestr klasy VI .
 1. Uczniowie, którzy nie uzyskają rekomendacji, mogą ubiegać się o dostanie do wybranego gimnazjum Zespołu w drodze egzaminu.

 

 

Zatwierdzone  na Radzie Pedagogicznej

28 sierpnia 2013