Rok szkolny 2016/17

Dyrektor Szkoły Maryanne Chodkowski
Z-ca Dyrektora, wychowawca kl. VIA, przyroda Jolanta Rychta – Siedlecka
Pedagog Karolina Wasilewska
Psycholog Anna Plisiecka
Wychowawca kl. IA Urszula Gąszcz
Wychowawca kl. IB Anna Maliszewska
Wychowawca kl. IIA Agnieszka Kołodziejczyk
Wychowawca kl. IIB Katarzyna Kocyk
Wychowawca kl. IIIA Iwona Bartoszewicz
Wychowawca kl. IIIB Wioleta Dołowa
Wychowawca kl. IVA, plastyka, wychowawca świetlicy Aleksandra Olszewska
Wychowawca kl. IVB, matematyka Marta Balcer
Wychowawca kl. V, W-F Julia Szulecka
Wychowawca kl. VIB, matematyka Edyta Suchecka
jęz.  polski Aleksandra Sulmicka
jęz. polski Joanna Jagodzińska
jęz. angielski Dominika Jakubik
jęz. angielski Olga Krzysztoporska
jęz. angielski Małgorzata Kosieradzka
jęz. angielski Marta Rusinowicz
Konwersacje ang. Michael Benjamiin
Konwersacje ang. Kim Rankin
jęz. angielski, Wychowawca świetlicy Ewa Trębska-Zazula
Historia Michał Szwedo
jęz. hiszpański Marta Kwiatek
Technika Emil Pajnowski
muzyka Marcelina Sokół
muzyka, informatyka Marta Trybuła-Wasilewska
Etyka Barbara Leśniewska
Religia Tomasz Szczerba
WF Tomasz Gut
WF Łukasz Sapijaszko
Kierownik świetlicy, zajęcia muzyczno-ruchowe Dagmara Karandziej
Wychowawca świetlicy Anna Kiziukiewicz
Kierownik gospodarczy Michał Czerniecki
Catering Ewa Rzymska, Leszek Rzymski
Ochrona Robert Białokur
Woźna Danuta Cudnik
Administrator Krzysztof Ciepłowski
Pielęgniarka Małgorzata Janaszek
Sekretarz Szkoły Maria Białecka